Historia

W 1777 roku, z fundacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, wzniesiono drewniany kościół katolicki pw. św. Jana Chrzciciela. Posiadał też drewnianą dzwonnicę. Kościół ten został poświęcony 22 lutego 1778 r. przez ks. Adama Kłokockiego, proboszcza z Narwi, późniejszego biskupa sufragana brzeskiego (świątynia w Narewce była filią kościoła w Narwi). 24 czerwca, w dniu patrona kościoła, obchodzony był doroczny jarmark.

Po trzecim rozbiorze kościół katolicki pw. św. Jana Chrzciciela stał się filią kościoła w Jałówce, a w 1866 roku władze carskie zlikwidowały filię w Narewce, duszpasterza skazano na Sybir, a kościół zamieniono na prawosławną cerkiew, jednakże wyposażenie przekazano do kościoła w Szereszewie (obecnie Białoruś).

Dopiero po ukazie tolerancyjnym z 1905 r. nastały warunki do starania się o pozwolenie na budowę kościoła. W 1908 r. powołano do życia parafię w Narewce i mianowano proboszcza, ks. Michała Buklarewicza, który uzyskał pozwolenie na budowę kościoła według projektu Ignacego Narbutta z Grodna i rozpoczął budowę na gruntach przekazanych na rzecz parafii przez pana Bolesława Czajkowskiego (ofiarował on wówczas 2 dziesięciny ziemi).

Nieopodal Narewki, w 1908 r. założono cmentarz parafialny o powierzchni 0,87 ha.

Budowę kościoła doprowadził do końca ks. Julian Borówko. Świątynię poświęcił 5 października 1914 r. dziekan prużański ks. Wiktor Białłozor. Był to piękny obiekt, mający pewne elementy stylu zakopiańskiego. Niestety, kościół ten spłonął 5 lipca 1965 r. Po pożarze nabożeństwa odprawiano w kaplicy na plebanii.

W latach 1970-73, dzięki zaangażowaniu proboszcza, ks. Tadeusza Krawczenki, zbudowano nowy murowany kościół. Projekt świątyni sporządził inż. arch. Michał Bałasz.

  • Archidiecezja Białostocka

  • Caritas Archidiecezji Białostockiej

  • Park Miniatur w Hajnówce

  • Noclegi na terenie gminy Narewka

Script logo