Kolęda A.D. 2019

Co roku po obchodach Świąt Bożego Narodzenia rozpoczyna się we wszystkich parafiach tak zwana kolęda.

Kolęda jest też okazją do dziękczynienia Bogu za otrzymane łaski i wspólnego proszenia, by Bóg nadal obficie błogosławił rodzinie. Jest wyrazem łączności z Kościołem. Wspólne wyznanie wiary powinno zgromadzić wszystkich domowników.  Kolęda nie jest kościelną wizytacją kontrolną, ale spotkaniem modlitewnym duszpasterza i ich parafian. Dlatego też powinna ona odbywać się w atmosferze życzliwości. Proszę przygotować stół zasłany białym obrusem, krzyż i świece, oraz wodę święconą do pokropienia domu.

Nowo przybyłych parafian pragnących przyjąć księdza po kolędzie proszę o wcześniejsze zgłaszanie się.

                                   PROGRAM KOLĘDY

Środa 2I

9 00

Skupowo

15 00

Świnoroje

Czwartek

3 I

9 00

Teremiski

15 00

Stoczek

Piątek 4 I

9 00

Budy

Sobota 5 I

9 00

Przechody, Zwodzieckie, Nowosady, Borysówka, Sorocza Nóżka

18 00

Grodzisk i ul Cicha

Wtorek 8 I

9 00

Smolnica, Tarnopol, Ludwinowo

15 00

ul. Majowa, Ogrodowa, ul. Nadrzeczna

Środa 9 I

9 00

Zabłotczyzna, Ochrymy, Suszczy Borek, Bernacki Most

15 00

ul. Hajnowska (do rzeki)

Czwartek  10 I

9 00

Mikłaszewo

15 00

ul. Hajnowska c.d. i ul. Kolejowa

Piątek 11 I

9 00

Leśna

15 00

ul. Białowieska, Świerkowa, Dębowa, Janowo

Sobota 12 I

9 00

Lewkowo Stare i Nowe

Niedziela 13 I

13 00

ul. Nowa

Poniedziałek 14 I

9 00

Planta

15 00

ul. Mickiewicza do 27

Wtorek 15 I

9 00

Porosłe, Eliaszuki, Michnówka i Cieremki

15 00

ul. Mickiewicza 27 -64

Środa 16 I

9 00

Siemianówka, Zabrody

15 00

ul. Mickiewicz do końca, Kryniczna

Piątek 18 I

15 00

Guszczewina, Gruszki

Sobota 19 I

900

Masiewo Nowe i Stare, Olchówka