Obecny proboszcz

Duchowieństwo » Obecny proboszcz

Ks. mgr teol. Grzegorz Kułakowski
Data święceń: 1995-05-27
Imieniny: 25 maja
Pełniona funkcja: Proboszcz od 2005-07-01