74 ROCZNICA ŚMIERCI DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" - 23. 08.2020r.

 

Powiedzcie mojej babci, że  zachowałam się jak trzeba...”

 

          23 sierpnia w niedzielę odbyły się w naszej parafii uroczystości upamiętniające 74 rocznicę śmierci dzielnej, młodej sanitariuszki Danuty Siedzikówny „Inki” zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku, Regionalną Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Stowarzyszenie  Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki” oraz Parafię  Rzymskokatolicką  pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Narewce.

          Uroczysta Msza Święta została odprawiona w naszym kościele o godz. 11.00, podczas której modliliśmy się za żołnierzy Armii Krajowej i ofiary reżimu komunistycznego, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny.

          Mszy Świętej przewodniczył ksiądz prałat Zbigniew Niemyjski, dziekan hajnowski, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Słowo Boże oraz przepiękne kazanie wygłosił ksiądz Tomasz Trzaska - kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

          We Mszy wziął udział również ksiądz proboszcz Grzegorz Kułakowski oraz ksiądz Zygmunt Bronicki, proboszcz parafii Cyryla i Metodego z Hajnówki.

 

Nasze uroczystości zaszczycili liczni goście:

Pan Dariusz Piątkowski  - Minister Edukacji Narodowej;

Państwo Hanna i Maciej Pawełek oraz Pan Andrzej Łajewski -rodzina Danuty Siedzikówny „Inki”;

Pan Bohdan Paszkiewicz-Wojewoda Podlaski, reprezentujący Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego;

Pan Mariusz Nahajewski , reprezentujący Pana Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego;

Pan Bogdan Ścibuta- Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy;

Pan Andrzej Nowak - dyrektor RDLP w Białymstoku;

Nadleśniczowie  Nadleśnictw: Browsk Pan Tomasz Gałęzia, Białowieża Pan Dariusz Skirko, Hajnówka Pan Mariusz Agiejczyk oraz licznie zgromadzeni leśnicy;

Pan ppłk. Maciej Kleczkowski -zastępca dowódcy 1 Podlaskiej Brygady Obony Terytorialnej oraz 14 batalion lekkiej piechoty wraz z dowódcą por. Sławomirem Chomickim;

Pan kpt. Maciej Romka z 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego;

Pan kpt. Andrzej Romaniuk- komendant placówki SG w Narewce;

Pan nadkomisarz Jakub Ciulkin – Komendant KPP w Hajnówce

Pan nadkomisarz Maciej Ciurka-zastępca Komendanta KPP w Hajnówce;

Pan mł. brygadier Grzegorz Bajko -zastępca Komendanta PSP w Hajnówce;

Pan ppłk. Roman Paszko- Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce;

Pan Roman Sadokierski, reprezentujący Zarząd Rrgionu NSZZ Solidarność;

Delegacja Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku;

Przedstawiciele władz samorządowych oraz radni różnych szczebli;

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych ;

Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz partie polityczne;

Poczty sztandarowe;

Licznie zgromadzeni wierni;

 

          Po Mszy Świętej odbył się piękny i wzruszający koncert słowno-muzyczny

„ PÓKI W NARODZIE MYŚL SWOBODY ŻYJE” 

Muzyka, wykonanie, teksty pieśni – Pan Andrzej Kołakowski

Scenariusz, reżyseria, teksty – Pan Dariusz Kowalski

Współpraca – dr Mariusz Żuławnik

 

          Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem Danuty Siedzikówny INKI przy Kościele. Odśpiewano również Hymn Państwowy.

„Cześć i Chwała Bohaterom...”

A.G.

 
  • Archidiecezja Białostocka

  • Caritas Archidiecezji Białostockiej

  • Sacromartino - produkcja świec liturgicznych

  • Noclegi na terenie gminy Narewka

Script logo