Boże Ciało 2021

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało

,,Wielbię Ciebie, w każdym momencie,

o, Żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie...”

Dziś obchodziliśmy jedno z najważniejszych świąt w kościele katolickim. Uroczysta Msza Święta poświęcona Najświętszemu Sakramentowi odbyła się w naszym Kościele o godzinie 10.00. Boże Ciało, to święto, w którym szczególnie przeżywamy cud przemiany konsekrowanego chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Jezus ustanowił Eucharystię czyli Najświętszy Sakrament w dniu Ostatniej Wieczerzy: To jest Ciało Moje... To jest Krew Moja...” (Mk 14,22-24)

Pogoda dopisała, a uroczysta procesja odbyła się ulicami Narewki. Bardzo licznie zgromadzeni parafianie, goście oraz turyści ruszyli w procesji i pokłonili się przed Najświętszym Sakramentem.

Ksiądz Proboszcz Adam Turliński serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie pięknych ołtarzyków i procesji oraz udzielił zebranym Bożego Błogosławieństwa.

Na koniec tradycyjnie odśpiewaliśmy Hymn pochwalny...

 

Ciebie Boga wysławiamy,

Tobie Panu wieczna chwała,

Ciebie Ojca, niebios bramy,

Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie,

Tobie Moce i Niebiosy,

Cheruby, Serafinowie,

ślą wieczystej pieśni głosy.

Święty, Święty nad Świętymi,

Bóg Zastępów, Król Łaskawy,

Pełne niebo z kręgiem ziemi,

Majestatu Twojej sławy...”

A.G.

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Jerzego Szymaniuka. Serdecznie dziękujemy! Bóg zapłać!

 

  • Archidiecezja Białostocka

  • Caritas Archidiecezji Białostockiej

  • Park Miniatur w Hajnówce

  • Noclegi na terenie gminy Narewka

Script logo