Dzień Żołnierzy Wyklętych 2020r.

1 marca, I niedziela Wielkiego Postu, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

,,Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia,że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski „      Rdz 3,6-7

 

Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje...

Św. Jan Paweł II

 

Żołnierze Wyklęcipolskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne – ruch partyzancki, stanowiący opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

 

            Dziś w całej Polsce, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Niezłomnych). Również w Naszej Parafii odbyły się uroczystości z tym dniem związane, zorganizowane przez LKP ,,Puszcza Białowieska” pod patronatem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz parafii pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Narewce.

            Uroczysta Msza Święta poświęcona pamięci poległym w obronie naszej Ojczyzny odbyła się w naszym kościele o godz. 11.00. W hołdzie Żołnierzom Wyklętym, bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległościowego bytu  państwa polskiego, walczącym o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconego siłą reżimowi komunistycznemu. Proboszcz Grzegorz Kułakowski serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych. Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Kanonik Zygmunt Bronicki, proboszcz parafii św. Cyryla i Metodego w Hajnówce. Słowo Boże, oraz piękne i wzruszające kazanie wygłosił ksiądz Tadeusz Krahel, doktor historii Kościoła. Liturgię uświetnił pięknym śpiewem Chór Leśników Puszczy Białowieskiej. We Mszy Świętej uczestniczyli licznie zgromadzeni leśnicy, przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe służb mundurowych oraz NSZZ Solidarność z Hajnówki, gen. Dariusz Łuczak z Narwi, kuzyni Danuty Siedzikówny ,,Inki” Pan Maciej Pawełek z małżonką z Ełku, (który przekazał parafii pamiątkowy ryngraf % Wileńskie Brygady Armii Krajowej wybity specjalnie na pogrzeb Inki w Gdańsku), parafianie oraz goście.

            Po Mszy Świętej delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod tablicą pamiątkową Danuty Siedzikówny ,,Inki” przy naszym kościele. Następnie przejechaliśmy na cmentarz parafialny i złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze na grobach rozstrzelanych leśników Gerharda i Pyzela ,  Babci Danuty Siedzikówny oraz Stanisława Wołoncieja ps. "Konus". 

            Uroczystości zakończyliśmy pod pomnikiem „Inki”, który znajduje się przy Nadleśnictwie Browsk w Gruszkach. Hołd poległym w obronie naszej Ojczyzny oddał Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk Adam Roczniak, przemawiał również zastępca dyrektora RDLP w Białymstoku ds. gospodarki leśnej Zenon Angielczyk. Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem dzielnej sanitariuszki Danuty Siedzikówny „Inki”. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe ryngrafy 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

 

 

„Zachowałam się jak trzeba, gdyż są rzeczy ważniejsze niż życie...”

Inka

 A.G.

Cześć i Chwała Bohaterom !!!

  • Archidiecezja Białostocka

  • Caritas Archidiecezji Białostockiej

  • Park Miniatur w Hajnówce

  • Noclegi na terenie gminy Narewka

Script logo