Nabożeństwo majowe 2020.

MAJ - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny – Królowej Polski

„Maryjo, Królowo Polski,

Maryjo, Królowo Polski,

jestem przy Tobie, pamiętam,

jestem przy Tobie, pamiętam,

czuwam...”

 

Maj w Kościele katolickim jest miesiącem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Kościół najpiękniejszy miesiąc w roku poświęca Tej, która była najpiękniejszym „kwiatem ziemi”. Nabożeństwa majowe są najbardziej popularną formą czci Matki Bożej w tym czasie. Centralnym punktem nabożeństwa majowego jest odśpiewanie lub recytacja Litanii Loretańskiej, poprzedzonej i zakończonej pieśniami maryjnymi. Nabożeństwa Majowe odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach na stałe wpisały się w krajobraz polski.

Litania Loretańska powstała prawdopodobnie już w XII wieku we Francji. Zebrane wezwania sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 r. Papież Sykstus V. Swoją nazwę zawdzięcza natomiast włoskiej miejscowości Loretto, gdzie była niezwykle popularna.

            W sobotę 2 maja obchodziliśmy przeniesione z niedzieli Uroczystości NMP Królowej Polski. Msze Święte w naszym Kościele odbyły się o godz. 9.00 i 18.00.

             Święto to wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi.

 

 

                                                           ,, Królowo Polski! Odnawiamy dziś śluby Przodków naszych

i Ciebie za Patronkę naszą i za Królową Narodu polskiego uznajemy.

Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie

i wszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.”

 

Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński

  • Archidiecezja Białostocka

  • Caritas Archidiecezji Białostockiej

  • Park Miniatur w Hajnówce

  • Noclegi na terenie gminy Narewka

Script logo