Objawienie Pańskie A.D. 2020

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli

,, W Nim bowiem wybrał nas

przed założeniem świata,

abyśmy byli święci i nieskalani

przed Jego obliczem.

Z miłości przeznaczył nas dla siebie

jako przybranych synów

przez Jezusa Chrystusa,

według postanowienia swej woli,

ku chwale majestatu swej łaski,

którą obdarzył nas w Umiłowanym.”

Ef 1,4-6

 

            6 stycznia obchodziliśmy Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Podczas Mszy Świętych ksiądz proboszcz Grzegorz Kułakowski przypomniał wiernym historię i znaczenie Uroczystości  Objawienia Pańskiego. Poświęcił również kredę, kadziło oraz wodę. Symbolem tego święta jest historia opisana w Ewangelii Św. Mateusza, według której Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon  nowonarodzonemu Jezusowi. Przynieśli Dzieciątku w darze mirrę, kadzidło i złoto.

 

"Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny."

 Mt 2, 1-12

 

            „Mędrcy (...) stają się dla nas przykładem jak poszukiwać Jezusa.

W naszym sercu jest gorące pragnienie Jezusa, doskwiera nam wielka potrzeba światła z wysoka, aby oświecić drogi naszego życia,

daje mocno znać o sobie zaproszenie, jakie Jezus kieruje do nas nieustannie, aby pójść z Nim”

Ks. Abp Tadeusz Wojda

 

Mędrcy świata, Monarchowie,
gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam Trzej Królowie,
chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie nie ma tronu,
i berła nie dzierży,
a proroctwo Jego zgonu,
już się w świecie szerzy...

A.G.

  • Archidiecezja Białostocka

  • Caritas Archidiecezji Białostockiej

  • Park Miniatur w Hajnówce

  • Noclegi na terenie gminy Narewka

Script logo