Pielgrzymka do Matki Miłosierdzia

Pielgrzymka do Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie.

19 lipca rano o godz. 7:00 wyruszyła spod kościoła w Narewce parafialna pielgrzymka do Matki Bożej w Wilnie.

Odwiedziliśmy także Troki a w drodze powrotnej Druzgienniki.

  • Archidiecezja Białostocka

  • Caritas Archidiecezji Białostockiej

  • Park Miniatur w Hajnówce

  • Noclegi na terenie gminy Narewka

Script logo