Triduum Paschalne 2021

Triduum Paschalne 2021

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę święcąc pokarmy na stół wielkanocny przeżywaliśmy ostatni dzień Triduum Paschalnego. W uroczystość Zmartwychwstania mamy się radować podczas wspólnego świątecznego posiłku w naszym rodzinnym domu. Dlatego przynieśliśmy dzisiaj do pobłogosławienia pokarmy jakie będziemy spożywać na pamiątkę Baranka Paschalnego i świątecznych potraw jakie spożył Pana Jezus ze swoimi Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Prosiliśmy aby Chrystus obdarzył nasze serca radością i wzajemną życzliwością.

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła w naszej świątyni o godz. 19.00 błogosławieństwem ognia, od którego został zapalony nowy paschał – symbol Chrystusa, który jest życiem świata. On przez swoje Zmartwychwstanie rozprasza ciemności grzechu. Zapaliwszy więc od niego nasze świece będziemy kroczyć za Chrystusem, wyznając, że jesteśmy Jego ludem, nabytym Jego Krwią. Z kolei zaś w uroczystym, a zarazem wzruszającym Orędziu Paschalnym (Exultet) ksiądz, proboszcz Adam Turliński ogłosił, że Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał.
Następnie w słowie Bożym rozważaliśmy wielkie rzeczy jakich Bóg dokonał w dziejach narodu wybranego, przede wszystkim wyprowadzenie z niewoli egipskiej, które było zapowiedzią najważniejszego wyzwolenia człowieka, jakiego dokonał Chrystus przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie.
W tę tajemnice Chrystusa włączył każdego z nas chrzest święty, dlatego też w trzeciej części naszej liturgii odnowiliśmy nasze chrzcielne przyrzeczenia, składając Bogu dziękczynienie za przyjęty sakrament zbawienia. Następnie w skupieniu oczekiwaliśmy na Zmartwychwstanie Chrystusa...

A.G

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Jerzego Szymaniuka

Dziękujemy, Bóg zapłać

Piękne kwiaty do grobu i ciemnicy zrobiła Kwiaciarnia "Agatka " z Hajnówki

Dziękujemy

 

  • Archidiecezja Białostocka

  • Caritas Archidiecezji Białostockiej

  • Park Miniatur w Hajnówce

  • Noclegi na terenie gminy Narewka

Script logo