Uroczystość Zesłania Ducha Świętego-Zielone Świątki

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - Zielone Świątki

Poświęcenie krzyża i tablicy pamiątkowej.

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego w naszej parafii odbyły się uroczystości związane z poświęceniem krzyża i tablicy pamiątkowej na pierwotnej mogile Sołtysa Masiewa Starego – Jana Mackiewicza na cmentarzu ewangelickim znajdującym się na terenie Białowieskiego Parku Narodowego w Masiewie.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.00 w naszym Kościele parafialnym, Mszą Świętą, której przewodniczył ks. prał. dr. Zbigniew Rostkowski - Wikariusz Generalny Diecezji Drohiczyńskiej i Kanclerz Kurii Drohiczyńskiej, który wraz z gen. bryg. Panem Dariuszem Łuczakiem jest inicjatorem upamiętnienia Jana Mackiewicza. Pamięć o bohaterskiej postawie Sołtysa z Masiewa, podobnie jak o dzielnej sanitariuszce Danucie Siedzikównie „Ince” powróciła w wolnej Polsce powiedział ks. Tomasz Duszkiewicz – Kapelan Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Jego przywiązanie do Ojczyzny, do Polski, do wiary katolickiej jest godne naśladowania, zwłaszcza dla młodych ludzi mówił w kazaniu nasz proboszcz ksiądz Adam Turliński. We Mszy Świętej uczestniczył również Ks. Tomasz Wigłasz – Proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Białymstoku.

Obecna była również rodzina Jana Mackiewicza- Pani Maria Krzywda z mężem i rodziną oraz Pan Adam Fiedorowicz.

W uroczystościach licznie uczestniczyli leśnicy z Puszczańskich Nadleśnictw z Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych w Białymstoku Panem Andrzejem Józefem Nowakiem wraz z małżonką oraz: Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk Pan Tomasz Michał Gałęzia; Nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża Pan Dariusz Skirko; Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka Pan Mariusz Agiejczyk; Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka Pan Rafał Andrzej Nowak; Nadleśniczy Nadleśnictwa Nurzec Pan Artur Gacki; Łowczy Nadleśnictwa Hajnówka Pan Andrzej Łukasiewicz oraz Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego Pan dr Michał Krzysiak; Przewodniczący Oddziału Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Hajnówce Pan Roman Sadokierski;

Jak również lokalne władze samorządowe: Wójt Gminy Narewka Pan Jarosław Gołubowski; vice przewodnicząca Rady Gminy Narewka Pani Agnieszka Gieryng; Radny Rady Gminy Narewka Pan Stanisław Sadowski; przedstawiciele służb mundurowych: Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce brygadier Pan Piotr Koszczuk; Komendant Placówki Straży Granicznej w Narewce – kpt. Andrzej Romaniuk oraz parafianie.

Dzisiejsze uroczystości były zorganizowane i finansowane przez fundację: Ekologiczne Forum Młodzieży, której Prezesem jest Pani Michalina Puchalska. To właśnie Ci młodzi ludzie wykonali pamiątkową tablicę na cmentarzu ewangelickim

Po uroczystej Mszy Świętej delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy pomniku Jana Mackiewicza znajdującym się przy naszym kościele oraz na cmentarzu parafialnym, gdzie od prawie roku spoczywają szczątki Jana Mackiewicza pochowanego godnie, z państwowymi honorami po stu latach .

Następnie udaliśmy się na były cmentarz ewangelicki do Masiewa, na teren Białowieskiego Parku Narodowego, aby wyświęcić krzyż i tablicę na dawnej mogile Sołtysa Jana Mackiewicza. Tam również delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze oddając hołd zasłużonemu Ojczyźnie, Polsce, Kościołowi Janowi Mackiewiczowi -Sołtysowi Starego Masiewa. https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/200140 ; https://bialystok.tvp.pl/53955148/pamiec-o-cichym-bohaterze ; https://www.radiomaryja.pl/informacje/pamiec-o-bohaterze-zamordowanym-przez-bolszewikow/

Niechaj odpoczywa w pokoju wiecznym, Amen”

A.G


Zdjęcia: Agnieszka Gieryng, Jerzy Szymaniuk, Patrycja Grzywińska

  

  • Archidiecezja Białostocka

  • Caritas Archidiecezji Białostockiej

  • Park Miniatur w Hajnówce

  • Noclegi na terenie gminy Narewka

Script logo