1.01.2023 Nowy Rok. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Dziś pierwsza niedziela miesiąca i roku. Adoracja po Mszy św. o godz. 9.00.

W następną niedzielę 8 stycznia Święto Chrztu Pańskiego i zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego.

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca stycznia. Przypominam o Spowiedzi pierwszopiątkowej wszystkim, którzy pierwsze piątki obchodzą, a zwłaszcza dzieciom pierwszokomunijnym, których niestety przychodzi mała garstka...ale to nie wina dzieci...

W piątek 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego III Króli. Msze św. z poświęceniem kredy tak jak w niedziele o 9.00 i 11.00. Z racji na uroczystość w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

Kolęda a więc wizyta duszpasterska, po raz pierwszy od 3 lat odbędzie się normalnie, w tradycyjnej formie. Kolęda to okazja do wspólnej, rodzinnej modlitwy i dziękczynienia Bogu za otrzymane łaski.  Jest wyrazem łączności z Kościołem. Wspólne wyznanie Wiary powinno zgromadzić wszystkich domowników.  Kolęda nie jest kościelną wizytacją kontrolną ani wizytą poborcy podatku,  ale spotkaniem modlitewnym duszpasterza i  parafian, dlatego też powinna ona odbywać się w atmosferze życzliwości. Proszę przygotować stół zasłany białym obrusem, krzyż i świece, oraz wodę święconą do pokropienia domu.

Nowo przybyłych parafian pragnących przyjąć księdza po kolędzie proszę o wcześniejsze zgłaszanie się.

 

Porządek Kolędy w tym tygodniu:

2 stycznia 2023 Poniedziałek: Narewka ul. Kryniczna, ul. Mickiewicza - od godziny 10.00.

4 stycznia 2023 Środa: Teremiski i Budy - od godziny 10.00.

 

Całość harmonogramu kolędowego została umieszczona na parafialnej stronie internetowej i wywieszona na tablicy ogłoszeń przed kościołem.

Już dziś proszę, w związku z podwyżką kosztów utrzymania parafii (np. niedawno przyszły faktury korygujące za prąd z całego roku opiewające na blisko 2tys. zł.), w związku z inwestycjami w kościele (zbieramy na wymianę posadzki w kościele, żeby ujednolicić ją z prezbiterium) a także z utrzymaniem cmentarza,  roczna składka za 2023 rok pozostaje bez zmian w wysokości 200zł od Rodziny. Za rok 2022 uregulowało ją ok. 30% rodzin naszej parafii. To oczywiście nie żaden nakaz tylko serdeczna prośba. Jeśli kogoś nie stać na ofiarę na Kościół parafialny 200 zł za rok, może dać mniej. Oczywiście jeśli ktoś ma możliwość i taką potrzebę to na utrzymanie kościoła i parafii może dać i więcej... Proszę również aby przy okazji Kolędy pamiętać o tradycyjnym zwyczaju ofiary na naszego Pana Organistę, któremu niech Bóg da zdrowie i siły na najdłuższe lata, bo jak Jego zabraknie nowego na pewno nie znajdziemy!

Jeśli chodzi o inwestycje w naszej parafii to przypomnę, że w tamtym roku:

- odnowiono filary przed kościołem i główne drzwi kościoła oraz kapliczkę św. Eustachego

- ustawiono nowy, dębowy konfesjonał

- wybudowano i konsekrowano nowy marmurowy Ołtarz Główny i Ambonę.

W ciągu mijającego już rok udało się wspólnymi siłami:

  • wyremontować dach i pokryć blachą gospodarczy budynek parafialny
  • wymienić oświetlenie zewnętrzne wokół kościoła
  • zainstalować nowe ławki zewnętrzne przed kościołem

Nie mówiąc o bieżących naprawach, remontach, wywozie śmieci z cmentarza, wycince starych drzew itd.

Te wszystkie prace pociągnęły za sobą niemało trudu i nakładów. To wszystko dzięki Ludziom Dobrej Woli, którym z całego serca dziękuję.

W Nowym Roku 2023 naszą Wspólnotę Parafialną czeka wielki Jubileusz 50 Lecia poświęcenia kościoła. Obchodzić Go będziemy podczas Odpustu parafialnego św. Jana. 

Jeśli chodzi o plany na przyszłość to przede wszystkim wymiana posadzki w kościele, aby ujednolicić z nowym prezbiterium. Jest to zalecenie wydziału architektury i sztuki liturgicznej naszej Kurii oraz konserwatora zabytków. To ogromny koszt,  ale dzięki Panu Bogu i Dobrym Ludziom być może się uda. Proszę o pamięć, wsparcie i modlitwę w tej intencji...

 

  • Archidiecezja Białostocka

  • Caritas Archidiecezji Białostockiej

  • Sacromartino - produkcja świec liturgicznych

  • Noclegi na terenie gminy Narewka

Script logo