19.11.2023 XXXIII niedziela zw.

W poprzednią niedzielę na Kościół Prześladowany zebrano 459 zł. Bóg zapłać ofiarodawcom.

 

 

Podobnie jak w tamtym roku przeprowadzana jest zbiórka starych i zepsutych urządzeń elektrycznych; Można je składać przy studni na parkingu do dnia 5 grudnia wyłącznie.

 

We środę 22 listopada przypada liturgiczne wspomnienie św. Cecylii - patronki organistów i śpiewu kościelnego. Zapraszam na wieczorną Mszę św., gdzie będziemy się modlić również o zdrowie naszego Pana Adolka.

 

Za tydzień Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, ostatnia niedziela bieżącego roku liturgicznego. Niedługo rozpoczniemy Okres Adwentu. Zwracam się z prośbą o zrobienie tradycyjnego, adwentowego wieńca.

 

Za przyczyną naszego Patrona świętego Jana Chrzciciela, który wszystkim prostował drogi do Boga, modlimy się w każdy poniedziałek o nawrócenie tych, którzy w swoim życiu Wiarę zagubili.  Po wieczornej Mszy św. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem na Różańcu prosimy Pana Boga za tych, którzy są daleko od Niego - z naszej parafii, a może i z naszych rodzin. Wszystkich, którzy pragną modlić się  o nawrócenie duszy, której grozi potępienie, serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

Boże zawsze Miłosierny.

Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją Dobroć i Miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie powiedziałeś, że "jak śmierć potężna jest miłość" (Pnp 8, 6), dlatego pokornie proszę:  Spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, którzy odeszli od Ciebie, pociągnij ich ku Sobie i nie dopuść, by zatracili dusze.

Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi, i odpuść grzesznikom winy, i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego Królestwa Życia i nieśmiertelności.

 O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć  życie ich duszom nieśmiertelnym. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego Miłosierdzia.

 

Przez wstawiennictwo naszego świętego Patrona Jana Chrzciciela prosimy Cię  O Boże, wejrzyj miłosiernie na tych z naszej parafii a także i z rodzin naszych, co Cię słuchać i czcić nie chcą.  Niech łaska Twoja wejdzie do serca najzatwardzialszych grzeszników! Daj im, Panie, by się nawrócili, szczerze pokutowali za grzechy i spełniali wolę Twoją.  Nie pozwól by się w piekle potępili.

 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

 

  • Archidiecezja Białostocka

  • Caritas Archidiecezji Białostockiej

  • Sacromartino - produkcja świec liturgicznych

  • Noclegi na terenie gminy Narewka

Script logo