21.08.2022 XXI niedziela zw.

W najbliższą sobotę 27 sierpnia odbędą się Obchody 76 rocznicy zamordowania przez komunistów  w więzieniu w Gdańsku Danuty Siedzikówny "INKI". O godz. 12.00 w naszym kościele Uroczysta Msza św., po niej spektakl patriotyczny przygotowany przez Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny ,,Inki". Złożenie kwiatów przy pomnikach. Zapraszamy bardzo serdecznie.

W ostatnich latach w Polsce doszło do kilkuset profanacji, dewastacji, aktów wandalizmu i zniszczeń obiektów kultu religijnego w Polsce. Zniszczono dziesiątki kapliczek, figur, przydrożnych krzyży, a także murów, drzwi, okien świątyń. Od jesieni 2020 r. doszło do kilkudziesięciu zakłóceń obrzędów religijnych, w tym w szczególności zakłóceń mszy świętych w wielu polskich miastach. Odpowiedzialność karną za te czyny poniosła garstka ludzi. Dlatego powstał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „w obronie Chrześcijan”, który zaproponował zmiany treści przepisów karnych, by dawały one realną ochronę prawną osobom wierzącym, obiektom kultu religijnego, świątyniom, kościołom. Aktualnie w całej Polsce zbierane są podpisy pod projektem. W naszej parafii swój podpis również można złożyć - przy drzwiach, na stoliku są specjalne listy.

Gorąco zachęcamy do składania podpisów pod tym projektem, do wspierania tej inicjatywy. Niezbędne będzie podanie numeru PESEL.

Projekt zakłada zmianę treść art. 195 i 196 Kodeksu karnego. Są to przepisy regulujące odpowiedzialność karną za przestępstwa zakłócania aktów religijnych oraz obrazy uczuć religijnych. W żadnym zakresie nie proponuje podwyższenia kar, pozostają ona na dotychczasowym poziomie zagrożenia. Jego celem jest, aby osoby, które popełniają przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, realnie były pociągane do odpowiedzialności karnej za swe czyny. Zazwyczaj nie będą to kary wysokie, bardzo często grzywny: ważne jest, aby były nieuchronne. Wolność religijna jest wolnością gwarantowaną konstytucyjnie, wobec czego każdy wierny i wyznawca kościoła lub związku wyznaniowego w Polsce prawnie uznawanego, ma prawo oczekiwać od Państwa Polskiego prawnej ochrony swego kultu.

7 lipca 2022 r. Marszałek Sejmu przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „W obronie chrześcijan”. Z tym dniem rozpoczęła się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy. Aby projekt był procedowany w Sejmie, w ciągu 3 miesięcy od rejestracji komitetu należy zebrać i przedstawić w Sejmie 100 000 podpisów złożonych na zatwierdzonym formularzu. Aby znaczenie społeczne (i tym samym społeczna presja na posłów) było większe, ważne jest, aby liczba podpisów znacząco przewyższała wymaganą przez prawo wskazaną minimalną liczbę podpisów.

Komitet został stworzony przez członków i sympatyków Solidarnej Polski, jego członkowie organizując wsparcie dla projektu nie zamykają się jednak w partyjnych ramach i są otwarci na wszystkie osoby i środowiska, które zechcą wesprzeć tę inicjatywę. Na stronie internetowej www.wobroniechrzescijan.pl można zapoznać się z najważniejszymi informacjami o akcji, przeczytać treść projektu ustawy wraz z uzasadnieniem oraz pobrać formularz do zbiórki podpisów. Bieżące informacje o przebiegu akcji można znaleźć także na profilu akcji na portalu Facebook: https://www.facebook.com/wobroniechrzescijan.

  • Archidiecezja Białostocka

  • Caritas Archidiecezji Białostockiej

  • Sacromartino - produkcja świec liturgicznych

  • Noclegi na terenie gminy Narewka

Script logo