28.08.2022 XXII niedziela zw.

Dziś ostatnia niedziela wakacji. We czwartek rozpoczynamy miesiąc wrzesień i nowy rok szkolny. Msza św. dla uczniów i rodziców o Boże błogosławieństwo w nauce w nowym woku szkolnym 2022/23 we czwartek 1 września o godz. 8.00. Zapraszamy. Tego dnia również 83 rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętamy w modlitwie o ofiarach tamtego strasznego czasu. 

Kończymy niedługo miesiąc sierpień - miesiąc trzeźwości. Każdy z nas był wezwany do zachowania abstynencji w tym miesiącu. Pomimo jego zakończenia trwajmy w duchu trzeźwości, pamiętając ile przez alkohol zła wokół nas się dzieje...

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca września, przypominam zwłaszcza dzieciom pierwszokomunijnym o pierwszopiątkowej spowiedzi.

Jutro, czyli w poniedziałek 29.08 Msza św. w intencji budowniczego naszego kościoła ks. Tadeusza Krawczenko. Zapraszam na godzinę 17.30. Jutro również przypada wspomnienie męczeństwa Patrona naszej parafii św. Jana Chrzciciela. Zapraszam do wspólnej modlitwy przez Jego wstawiennictwo.

W przyszłą niedzielę taca na potrzeby Archidiecezji.

Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczyna się ciąg dalszy formacji do Sakramentu Bierzmowania. Spotkanie kandydatów w przyszłą niedzielę czyli 4 września po Mszy św. o godz. 9.00. Zaznaczam, że jeśli ktoś będzie opuszczał spotkania czy lekceważył udział w każdą niedzielę we Mszy św. do Bierzmowania nie zostanie dopuszczony!

Już dziś informuję, że spotkanie rodziców i dzieci do I Komunii św. odbędzie się w niedzielę 18 września po Mszy św. o godz. 9.00.

W ostatnich latach w Polsce doszło do kilkuset profanacji, dewastacji, aktów wandalizmu i zniszczeń obiektów kultu religijnego w Polsce. Zniszczono dziesiątki kapliczek, figur, przydrożnych krzyży, a także murów, drzwi, okien świątyń. Od jesieni 2020 r. doszło do kilkudziesięciu zakłóceń obrzędów religijnych, w tym w szczególności zakłóceń mszy świętych w wielu polskich miastach. Odpowiedzialność karną za te czyny poniosła garstka ludzi. Dlatego powstał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „w obronie Chrześcijan”, który zaproponował zmiany treści przepisów karnych, by dawały one realną ochronę prawną osobom wierzącym, obiektom kultu religijnego, świątyniom, kościołom. Aktualnie w całej Polsce zbierane są podpisy pod projektem. W naszej parafii swój podpis również można złożyć - przy drzwiach, na stoliku są specjalne listy.

Gorąco zachęcamy do składania podpisów pod tym projektem, do wspierania tej inicjatywy. Niezbędne będzie podanie numeru PESEL.

Projekt zakłada zmianę treść art. 195 i 196 Kodeksu karnego. Są to przepisy regulujące odpowiedzialność karną za przestępstwa zakłócania aktów religijnych oraz obrazy uczuć religijnych. W żadnym zakresie nie proponuje podwyższenia kar, pozostają ona na dotychczasowym poziomie zagrożenia. Jego celem jest, aby osoby, które popełniają przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, realnie były pociągane do odpowiedzialności karnej za swe czyny. Zazwyczaj nie będą to kary wysokie, bardzo często grzywny: ważne jest, aby były nieuchronne. Wolność religijna jest wolnością gwarantowaną konstytucyjnie, wobec czego każdy wierny i wyznawca kościoła lub związku wyznaniowego w Polsce prawnie uznawanego, ma prawo oczekiwać od Państwa Polskiego prawnej ochrony swego kultu.

7 lipca 2022 r. Marszałek Sejmu przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „W obronie chrześcijan”. Z tym dniem rozpoczęła się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy. Aby projekt był procedowany w Sejmie, w ciągu 3 miesięcy od rejestracji komitetu należy zebrać i przedstawić w Sejmie 100 000 podpisów złożonych na zatwierdzonym formularzu. Aby znaczenie społeczne (i tym samym społeczna presja na posłów) było większe, ważne jest, aby liczba podpisów znacząco przewyższała wymaganą przez prawo wskazaną minimalną liczbę podpisów.

Komitet został stworzony przez członków i sympatyków Solidarnej Polski, jego członkowie organizując wsparcie dla projektu nie zamykają się jednak w partyjnych ramach i są otwarci na wszystkie osoby i środowiska, które zechcą wesprzeć tę inicjatywę. Na stronie internetowej www.wobroniechrzescijan.pl można zapoznać się z najważniejszymi informacjami o akcji, przeczytać treść projektu ustawy wraz z uzasadnieniem oraz pobrać formularz do zbiórki podpisów. Bieżące informacje o przebiegu akcji można znaleźć także na profilu akcji na portalu Facebook: https://www.facebook.com/wobroniechrzescijan.

  • Archidiecezja Białostocka

  • Caritas Archidiecezji Białostockiej

  • Sacromartino - produkcja świec liturgicznych

  • Noclegi na terenie gminy Narewka

Script logo