Bierzmowanie

Bierzmowanie Młodzieży

Mądrość, Rozum, Rada, Męstwo, Umiejętność, Pobożność, Bojaźń Boża,

7 Darów Ducha Świętego...

Dziś młodzież II i III klasy Gimnazjum naszej parafii przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania.

Przez Sakrament Bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Ksiądz Biskup Henryk Ciereszko przewodniczył Mszy Świętej i udzielił naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

W uroczystościach uczestniczyli księża z sąsiednich parafii:

  • Ks. prałat Zbigniew Niemyjski z Narwi,
  • Ks. kanonik Józef Piotr Poskropko z Hajnówki,
  • Ks. proboszcz Bogdan Popławski z Białowieży,
  • Ks. proboszcz Parafii Prawosławnej Aleksander Surel z Narewki

Licznie zgromadzeni wierni, rodzice, nauczyciele, goście wspólnie modlili się w intencji młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania i odśpiewali hymn do Ducha Świętego.

,,O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk...”

  • Archidiecezja Białostocka

  • Caritas Archidiecezji Białostockiej

  • Park Miniatur w Hajnówce

  • Noclegi na terenie gminy Narewka

Script logo