Boże Ciało 2019

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało

 ,, Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej,
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe
...”

          Dziś uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej poświęconej Najświętszemu Sakramentowi. Boże Ciało to święto, w którym szczególnie przeżywamy cud przemiany konsekrowanego chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Jezus ustanowił Eucharystię czyli Najświętszy Sakrament w dniu Ostatniej Wieczerzy: "To jest Ciało moje ... To jest krew moja" (Mk 14,22.24)

          W tym dniu dzieci klasy czwartej przeżywały również rocznicę I Komunii Świętej. Pogoda dopisała i bardzo licznie zgromadzeni parafianie, goście oraz turyści ruszyli ulicami Narewki w uroczystej procesji i pokłonili się przed Najświętszym Sakramentem.

           

Piękne Ołtarzyki tradycyjnie przygotowali:

  • Państwo Elżbieta i Mieczysław Gryc na ul. Hajnowskiej
  • Pani Elżbieta Wnuk na ul. Mickiewicza
  • Pani Józefa Kostierow na ul. Ogrodowej
  • Mieszkańcy Lewkowa (Ołtarz przy Kościele)

Proboszcz Grzegorz serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości i udzielił Bożego Błogosławieństwa.

        Na koniec tradycyjnie odśpiewaliśmy Hymn pochwalny...

„Ciebie Boga wysławiamy,

Tobie Panu wieczna chwała,

Ciebie Ojca, niebios bramy,

Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie,

Tobie Moce i Niebiosy,

Cheruby, Serafinowie,

ślą wieczystej pieśni głosy.

Święty, Święty nad Świętymi,

Bóg Zastępów, Król łaskawy,

Pełne niebo z kręgiem ziemi.

Majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza,

chór Proroków pełen chwały,

Tobie hołdy nieść pośpiesza

Męczenników orszak biały...”

A.G.

  • Archidiecezja Białostocka

  • Caritas Archidiecezji Białostockiej

  • Park Miniatur w Hajnówce

  • Noclegi na terenie gminy Narewka

Script logo