Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

,, Cześć i Chwała Bohaterom...”

 

Dziś w naszym Kościele odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji poległych w obronie naszej Ojczyzny. W hołdzie Żołnierzom Wyklętym, bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

We Mszy Świętej, której przewodniczył ks. dziekan Zbigniew Niemyjski z Narwi uczestniczyli: poczet sztandarowy NSZZ Solidarność z Hajnówki, licznie zgromadzeni leśnicy z Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z nadleśniczym Robertem Miszczakiem na czele, gen. Dariusz Łuczak z Narwi, proboszcz ks. Grzegorz Kułakowski, parafianie oraz goście.

Po mszy złożono kwiaty i zapalono znicze przy pomniku Danuty Siedzikówny „Inki” przy naszym Kościele, a następnie udano się do Gruszek. Tam również oddano cześć Żołnierzom Niezłomnym, złożono kwiaty i zapalono znicze przy pomniku dzielnej sanitariuszki „Inki”, który znajduje się przy siedzibie Nadleśnictwa Browsk.

Oddano hołd wszystkim poległym w obronie naszej Ojczyzny w myśl dewizy:

,,Bóg, Honor, Ojczyzna...”

  • Archidiecezja Białostocka

  • Caritas Archidiecezji Białostockiej

  • Park Miniatur w Hajnówce

  • Noclegi na terenie gminy Narewka

Script logo