Kancelaria parafialna

 Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu

 Sakrament małżeństwa (niezbędne czynności i potrzebne dokumenty)

Co należy zrobić?
Przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii celem ustalenia dnia i godziny ślubu, rozwiązania zaistniałych wątpliwości czy trudności, przygotowania aktu ślubu; należy przynieść metryki chrztu
Zgłosić zapowiedzi
Ustalić termin spisania protokołu przedmałżeńskiego

Konieczne dokumenty:
Aktualne metryki chrztu, tj. wystawione z datą do 6 miesięcy wstecz;
Dowody osobiste
Świadectwo religii z ostatniej klasy;
Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;
Zaświadczenie z poradnictwa rodzinnego
Zaświadczenie z Urzędy Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy – ważne 3 miesiące) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny;
Data i miejsce Pierwszej Komunii Świętej
Kartki potrzebne do spowiedzi przed sakramentem małżeństwa w formacie pdf - (do pobrania)
 
Sakrament Chrztu Świętego (niezbędne czynności, dokumenty i dane)

Co należy zrobić?
Zgłoszenie przynajmniej tydzień wcześniej chrztu w kancelarii parafialnej wraz z koniecznymi dokumentami i danymi;
Zakup szaty chrzcielnej (tzw. chrzczonki) i świecy;
Przybycie do kościoła najpóźniej 15 min. przed sakramentem chrztu z kartkami od spowiedzi i zaświadczeniami rodziców chrzestnych.

Konieczne dokumenty i dane:
Odpis aktu urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
Dane dotyczące rodziców chrzestnych:

    imię i nazwisko
    rok urodzenia
    wyznanie
    adres zamieszkania

Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej (jeśli nie są z naszej parafii).
Kartki potrzebne do spowiedzi przed sakramentem chrztu dla rodziców i rodziców chrzestnych dziecka. Można pobrać w formacie pdf - (do pobrania)

Sakrament Chrztu Św. jest udzielany w niedziele w czasie Mszy Św. odprawianej o godzinie 11.00. W szczególnych przypadkach w sobotę.
 
Pierwsza Komunia Święta

Metryka chrztu dziecka (jeśli chrzest był poza naszą parafią);
Zaświadczenie od katechety/ki o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Pierwszej Spowiedzi i Komunii św.
 
Sakrament Bierzmowania

Co należy zrobić?
Zgłosić się do parafii na początku nauki w pierwszej klasie gimnazjum w celu omówienia sposobu przygotowania do Sakramentu Bierzmowania;
Uczestniczyć w spotkaniach parafialnych przygotowujących do Sakramentu Bierzmowania (oprócz przygotowania w ramach katechezy szkolnej).

Konieczne dokumenty:
Metryka chrztu (jeśli chrzest był poza naszą parafią);
Zaświadczenie od katechety/ki o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania lub ostatnie świadectwo  uczestnictwa w katechezie szkolnej;
Zaświadczenie o zdanym egzaminie z Katechizmu;
W przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej. Jeśli brak świadectwa, należy zgłosić się do parafii celem przygotowania się do  Sakramentu Bierzmowania.
 
Pogrzeb katolicki

Co należy zrobić?
Zgłosić się do parafii (z Kartą zgonu) w celu ustalenia niezbędnych formalności oraz zabrania krzyża i chorągwi pogrzebowych.

Konieczne dokumenty:
Akt zgonu – karta zgonu (dla celu pochowania zwłok z Urzędu Stanu Cywilnego);
Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala);
Zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii.

  • Archidiecezja Białostocka

  • Caritas Archidiecezji Białostockiej

  • Sacromartino - produkcja świec liturgicznych

  • Noclegi na terenie gminy Narewka

Script logo