Triduum Paschalne 2019

             ,,Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym , bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem,  ani się cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.”  Iz 50,4-6

 

             Niedzielą Palmową, Niedzielą Męki Pańskiej  rozpoczęliśmy najważniejszy okres w roku liturgicznym – WIELKI TYDZIEŃ.

Na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy , przed naszym Kościołem poświęciliśmy pięknie zrobione przez parafian palemki i uroczystą procesją udaliśmy się do  Naszej Świątyni.

Tradycyjnie została odczytana Męka Pańska, podczas, której wierni w skupieniu przygotowywali się do uczestnictwa w Triduum Paschalnym.

Triduum Paschalne

            „ Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się tworze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwignął nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przybity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie” Iz 53,3-5

            Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.00 rozpoczęliśmy najświętszy czas w całym roku liturgicznym. Przeżywaliśmy najważniejsze wydarzenia z życia Zbawiciela. Kościelne dzwony i dzwonki zastąpiły kołatki. Wspominaliśmy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Pana Jezusa z uczniami. Nasze czuwanie zakończyliśmy przeniesieniem i adoracją Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy.

            W tym dniu świętowaliśmy również Dzień Ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Parafianie podziękowali  Naszemu Księdzu, Proboszczowi Grzegorzowi za ogromne serce, które wkłada w posługę dla naszej parafii. Ksiądz Grzegorz nie krył wzruszenia...

            Drogi Księże Proboszczu, w Wielki Czwartek- Jeden z ważniejszych i odświętnych dni w życiu Kościoła, w imieniu swoim jak i całej wspólnoty parafialnej, pragnę złożyć Księdzu najlepsze życzenia i podziękowania za pełnioną posługę w naszej parafii. Życzymy ks. Grzegorzu aby, tak ważna Księdza rola w kościele, codziennie nabierała nowego znaczenia, aby każdy dzień dodawał nowych sił i zapewniał, że Zmartwychwstały Pan jest pełen miłosierdzia i pokoju. To właśnie Ksiądz Grzegorz sprawia, że Kościół nie oznacza już zimnych murów pięknej, naszej świątyni, lecz ludzi wiernych, ministrantów, pomocnych i uczynnych. Z całego serca życzymy dużo wiary, która z każdym dniem będzie nabierała siły. Dużo dobrych słów, które głoszone z ambony trafią prosto w nasze serca, serca wiernych. Życzymy samych dobrych myśli, dzięki którym nawet trudne sytuacje będą wydawały się proste i wielu dobrych, prawdziwych, szczerych i pracowitych ludzi wokół.    Parafianie      

             Wielki Piątek to dzień zadumy, postu i modlitwy. Dziś nie odprawialiśmy Mszy Świętej. W ciszy rozpoczęliśmy modlitwę, wysłuchaliśmy Słowo Boże (Mękę Pańską). Najważniejszym momentem naszej liturgii stała się Adoracja Krzyża. Będziemy uwielbiać drzewo, na którym zawisło nasze zbawienie - nasz Pan, Jezus Chrystus. Zawsze winniśmy się chlubić Krzyżem naszego Pana, na którym Jezus złożył Ofiarę odkupienia. Przez zewnętrzne gesty i w głębokim skupieniu oddajmy więc cześć Krzyżowi, zwróćmy ku niemu nasz wzrok, nasze myśli, uczucia i pragnienia.

           W Wielką Sobotę święcąc pokarmy na stół wielkanocny przeżywaliśmy ostatni dzień Triduum Paschalnego. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się błogosławieństwem ognia, od którego zostanie zapalony nowy paschał – symbol Chrystusa, który jest życiem świata. On przez swoje Zmartwychwstanie rozprasza ciemności grzechu. Zapaliwszy więc od niego nasze świece będziemy kroczyć za Chrystusem, wyznając, że jesteśmy Jego ludem, nabytym Jego Krwią. Z kolei zaś w uroczystym i pełnym radości Orędziu Wielkanocnym ogłosimy całemu światu, że Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał.
Następnie w słowie Bożym rozważać będziemy wielkie dzieła jakich Bóg dokonał w dziejach narodu wybranego, przede wszystkim wyprowadzenie z niewoli egipskiej, które było zapowiedzią najważniejszego wyzwolenia człowieka, jakiego dokonał Chrystus przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie.
W tę tajemnice Chrystusa włączył każdego z nas chrzest święty, dlatego też w trzeciej części naszej liturgii odnowimy nasze chrzcielne przyrzeczenia, składając Bogu dziękczynienie za przyjęty sakrament zbawienia. Następnie w skupieniu oczekiwaliśmy na Zmartwychwstanie Chrystusa...

            Po całonocnym czuwaniu Mszą Świętą Rezurekcyjną rozpoczęliśmy Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

 „Zmartwychwstały Jezus czeka, kiedy odsuniemy kamień od wejścia do własnego serca. Jeśli tego sami nie jesteśmy w stanie zrobić, to On sam tego dokona i wpuści do niego światło niegasnącej nadziei. On sprawi, że światło Zmartwychwstania rozświetli mroki naszego życia. Jezus jest żywy i pragnie, abyśmy Go szukali pośród żywych”   (Ks. Abp Tadeusz Wojda)

 

,,Otrzyjcie już łzy, płaczący, żale z serca wyzujcie.

Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się radujcie.

Bo Zmartwychwstał samowładnie, jak zapowiedział dokładnie

Alleluja, Alleluja, niechaj zabrzmi …  Alleluja !

 

Aby Zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to co jeszcze uśpione, ożywił to co już martwe.

 Niech światło Jego słowa  prowadzi nas przez życie do wieczności.

Radosnych Alleluja!    ks. Grzegorz

  • Archidiecezja Białostocka

  • Caritas Archidiecezji Białostockiej

  • Park Miniatur w Hajnówce

  • Noclegi na terenie gminy Narewka

Script logo