Triduum Paschalne 2024

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła w naszej świątyni o godz. 19.00 błogosławieństwem ognia, od którego został zapalony paschał – symbol Chrystusa, który jest życiem świata. On przez swoje Zmartwychwstanie rozprasza ciemności grzechu. Zapaliwszy więc od niego nasze świece będziemy kroczyć za Chrystusem, wyznając, że jesteśmy Jego ludem, nabytym Jego Krwią. Z kolei zaś w uroczystym, a zarazem wzruszającym Orędziu Paschalnym (Exultet) ksiądz proboszcz Adam Turliński ogłosił, że Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał.
Następnie w słowie Bożym rozważaliśmy wielkie rzeczy jakich Bóg dokonał w dziejach narodu wybranego, przede wszystkim wyprowadzenie z niewoli egipskiej, które było zapowiedzią najważniejszego wyzwolenia człowieka, jakiego dokonał Chrystus przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie.
W tę tajemnice Chrystusa włączył każdego z nas chrzest święty, dlatego też w trzeciej części naszej liturgii odnowiliśmy nasze chrzcielne przyrzeczenia, składając Bogu dziękczynienie za przyjęty sakrament zbawienia. Następnie w skupieniu oczekiwaliśmy na Zmartwychwstanie Chrystusa...

A.G

  • Archidiecezja Białostocka

  • Caritas Archidiecezji Białostockiej

  • Sacromartino - produkcja świec liturgicznych

  • Noclegi na terenie gminy Narewka

Script logo