Triduum Paschalne 2024

Triduum Paschalne 2024

Wielki Czwartek

 

Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł:

«To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę».

Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc:

«Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę». Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie”.

 

(1 Kor 11,23b-26)

Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.00 rozpoczęliśmy w naszym kościele Najświętszy Czas w całym roku liturgicznym. Przeżywaliśmy najważniejsze wydarzenia z życia Zbawiciela. Kościelne dzwony i dzwonki zastąpiły kołatki.

Wspominaliśmy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Pana Jezusa z uczniami.

Kontynuowaliśmy w naszym parafialnym kościele piękny zwyczaj umycia nóg przez kapłana. Wystarczy zapatrzyć się w Jezusa myjącego nogi swoim uczniom, aby poczuć się poruszonym Jego pokorną miłością i zapragnąć Go naśladować.

Nasze czuwanie rozpoczęliśmy po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy.

W tym dniu obchodziliśmy również Dzień Ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Parafianie złożyli serdeczne życzenia naszemu Księdzu Proboszczowi Adamowi Turlińskiemu oraz wręczyli kwiaty. Ksiądz Adam był wzruszony i podziękował za pamięć o nim w tym szczególnym dniu.

 

O niezwykłości i wielkości Wielkiego Czwartku decydują wydarzenia. W Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus oddaje się w ręce ludzi. Wydaje siebie, dając swoje Ciało i Krew, a więc ustanawiając Eucharystię i Kapłaństwo.

Z tej okazji pragniemy Ci złożyć podziękowania za posługę jaką pełnisz, słowo, jakie głosisz. Pragniemy życzyć Ci, byś dalej dzielił się wiarą, której masz w sobie tak wiele, której teraz najbardziej nam potrzeba.

Życzymy Ci radości, aby towarzyszyła w każdym dniu kapłańskiej posługi, wielu życzliwych serc ludzkich, dużo sił w pokonywaniu ludzkich słabości i przeszkód życiowych, ogromu łask Bożych, mocy Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej spoglądającej na Ciebie codziennie z tego obrazu. Niech Duch Święty nie opuszcza Twego serca, a Boski Zbawiciel prowadzi po pięknej choć niełatwej drodze powołania dla ludu Pana.

Życzymy wytrwałości w żmudnej, mozolnej, często zniechęcającej, krytykowanej i nigdy nie zapłaconej na tym świecie pracy posługiwania nam w dzień,w noc, może tylko dlatego, że usłyszałeś i zrozumiałeś co to znaczy, gdy On powiedział do Ciebie: "Pójdź ze mną".

Prowadź nas przez ten trudny czas.

Parafianie

  • Archidiecezja Białostocka

  • Caritas Archidiecezji Białostockiej

  • Sacromartino - produkcja świec liturgicznych

  • Noclegi na terenie gminy Narewka

Script logo