Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Ofiarowania Pańskiego

 

 

,, W Nim bowiem wybrał nas

przed założeniem świata,

abyśmy byli święci i nieskalani

przed Jego obliczem.

Z miłości przeznaczył nas dla siebie

jako przybranych synów

przez Jezusa Chrystusa,

według postanowienia swej woli,

ku chwale majestatu swej łaski,

którą obdarzył nas w Umiłowanym.”

Ef 1,4-6

 

6 stycznia obchodziliśmy Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Podczas Mszy Świętych ksiądz proboszcz Adam Turliński przypomniał wiernym historię i znaczenie Uroczystości Objawienia Pańskiego. Poświęcił również kredę i kadziło. Symbolem tego święta jest historia opisana w Ewangelii Św. Mateusza, według której Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi. Przynieśli Dzieciątku w darze mirrę, kadzidło i złoto.

C+M+B 2021 ,,Niech Chrystus błogosławi temu domowi"

 

"Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny."

Mt 2, 1-12

Ks. Adam modlił się podczas Mszy Świętej również za wyznawców prawosławia, którzy obchodzą dziś Wigilię Bożego Narodzenia. Złożył im serdeczne, świąteczne życzenia.

 

Mędrcy świata, Monarchowie,
gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam Trzej Królowie,
chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie nie ma tronu,
i berła nie dzierży,
a proroctwo Jego zgonu,
już się w świecie szerzy...

A.G

 

  • Archidiecezja Białostocka

  • Caritas Archidiecezji Białostockiej

  • Sacromartino - produkcja świec liturgicznych

  • Noclegi na terenie gminy Narewka

Script logo