Wielka Sobota - święcenie pokarmów

W uroczystość Zmartwychwstania mamy się radować podczas wspólnego świątecznego posiłku w naszym rodzinnym domu. Dlatego przynosimy dzisiaj do pobłogosławienia niektóre pokarmy jakie będziemy spożywać na pamiątkę Baranka Paschalnego i świątecznych potraw jakie spożył Pana Jezus ze swoimi Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Będziemy prosili, aby Chrystus obdarzył nasze serca radością i wzajemną życzliwością.

  • Archidiecezja Białostocka

  • Caritas Archidiecezji Białostockiej

  • Park Miniatur w Hajnówce

  • Noclegi na terenie gminy Narewka

Script logo